Zapisz się do Bazy Inwestorów

Bloga Rynek Obligacji

e-mail: ri@rynekobligacji.com

Nowe emisje obligacji

Rynek obligacji obserwuję codziennie, to moja pasja. Pojawia się nowa, ciekawa emisja obligacji korporacyjnych? Otrzymujesz ode mnie maila z informacją wraz z omówieniem parametrów tej emisji.

Poczuj się VIPem

Dla wybranych emitentów obligacji przygotowuję kartę spółki, w której prezentuję Tobie jej historię, wyniki finansowe, mocne i słabe strony, a także moją opinię o emitencie.

W grupie siła

Już 300 Inwestorów zapisało się do Bazy Inwestorów. Emitenci obligacji i Domy Maklerskie zaczynają z nami się liczyć. Wkrótce będziemy mieli realny wpływ na kształt emisji obligacji, to od nas będzie zależeć przyszłość rynku.

O mnie

Remigiusz Iwan

Rynkiem kapitałowym zainteresowałem się już w okolicach 2000 roku od tego czasu z różną intensywnością (i różnymi wynikami) jestem na nim obecny. 4 lata temu skoncentrowałem się na obszarze, w którym czuję się dobrze – na obligacjach przedsiębiorstw. Dlaczego czuję się tutaj dobrze? Pracowałem w bankach jako analityk kredytowy, byłem dyrektorem finansowym w firmie produkcyjnej, wreszcie zajmowałem się kontrolingiem w międzynarodowej firmie (również produkcyjnej). Uważam, że o finansach firm wiem dużo, zarówno od strony udzielającego kredytu, jak i biorącego kredyt. Znam wiele sposobów firm na upiększanie sprawozdań finansowych, myślę, że potrafię dobrze “czytać między wierszami” wyniki firm. Analiza finansowa jest moją mocną stroną, a na rynku obligacji właśnie analiza finansowa ma kluczowe znaczenie.